Hemen hemen herpimiz için her pazartesi günü diyete başlama günüdür. Bazılarımız başlar ve dirayetle bu zamanda devam eder, bazılarımız ise ne yazık ki bir iki gün sonra fikirden vazgeçerler.Bu yüzden …